ruruminations – cnàmh na cìr – chewing the cud


Am Bìoball
November 4, 2009, 10:40 am
Filed under: Gaelic

Tha mi air tòiseachadh podcast den Bhìoball Gàidhlig. Audio agus tecst.

Am Bìoball – Èisd ris a’ Bhìoball ‘s a’ Ghàidhlig

Advertisements