ruruminations – cnàmh na cìr – chewing the cud


Bioball Gaidhlig
August 29, 2009, 5:27 pm
Filed under: Gaelic, Links

Tha am Bioball Gaidhlig ri fhaighinn air loidhne aig Iomhaigh de chlo-bhualadh 1829

Advertisements